Možnost pořádání uzavřených kurzů-místo pořádání: (ve vašem nebo v mém prostoru)- čas pořádání (na domluvě)- minimální počet - 5 zájemců volejte 607 845 946  

❈ O mně ❈

Lektorskou činností se zabývám od roku 2007, kdy jsem se stala lektorkou Pilates. Od té doby jsem absolvovala několik kurzů, například v Pilates Clinic, v RehaStudiu, v Centru pohybové medicíny v Praze - kde jsem pod vedením profesora Pavla Koláře absolvovala výcvik na trenéra metody DNS. Tento koncept, založený na vývojové kineziologii mohu jako certifikovaný trenér předávat dále.

Velkým přínosem pro mě bylo i studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde jsem studovala dva obory - Zdravotní tělesnou výchovu a obor Jóga a jógová terapie. Zde mi Jiří Čumpelík, Pavel Strnad, Andrea Levitová a řada dalších odborníků dala skvělý znalostní základ, který i nadále rozvíjím. 

Moji srdcovou záležitostí posledních let je studium Metody 3x3 ve Škole pánevního dna Renaty Sahani. Jako certifikovaný trenér této metody mohu od září 2020  tuto jedinečnou metodu předávat dál.

  zdravotní cvičení - jóga-pilates-pánevní dno

Skladba hodiny je pokaždé jiná, ale vždy obsahuje cviky z vývojové kineziologie,
cviky z pilates, jógy a cvičení podle Feldenkreisovy metody, cviky na pánevní dno a rehabilitační cviky.